Op deze pagina

McKesson Europe

McKesson Europe
Op deze pagina

Verantwoord Ondernemen - Corporate Responsibility

Together we move more.

Onze verantwoordelijkheid.

We willen een betere gezondheidszorg voor iedereen. Dit drijft alle medewerkers van McKesson over de hele wereld. En dat vormt meteen ook de basis voor onze Strategie inzake Verantwoord Ondernemen. We hebben onze waardeketen geanalyseerd en gekeken waar we een impact hebben op het milieu en de maatschappij, en wat die impact dan is – of het gaat om negatieve effecten die we moeten verminderen of positieve effecten, waarbij we toegevoegde waarde creëren voor onze patiënten, onze medewerkers en de gemeenschap.

 

Een duurzame toekomst voor McKesson Europe en voor Lloydspharma.

We richten onze inspanningen op thema’s waarop we het verschil kunnen maken:

Productkwaliteit en patiëntveiligheid

Duurzaam kwaliteits- en ketenbeheer voor meer duurzaamheid in de gezondheidszorg: kwaliteit omvat niet alleen individuele producten en diensten, maar ook de gehele waardeketen. De veiligheid en het welzijn van onze klanten staan bij ons immers altijd voorop.
 

Ecologisch efficiënte bedrijfsvoering en transport

Milieu- en klimaatbescherming via een doeltreffend energiebeheer, geoptimaliseerde transportlogistiek en een efficiënt gebruik van de hulpbronnen: bij McKesson Europe zien we het als onze verantwoordelijkheid om de klimaatbeïnvloedende uitstoot te verminderen. Bijgevolg optimaliseren we onze processen voortdurend en treffen we maatregelen voor een efficiënt gebruik van de hulpbronnen.
 

Een betere gezondheid voor onze werknemers en de gemeenschap

Met logistieke kennis, farmaceutische expertise, lokale aanwezigheid en betrokkenheid inspireren wij collega's, klanten en patiënten: samen zetten we ons in voor mensen en hun welzijn: met logistieke kennis, farmaceutische expertise, lokale aanwezigheid en de ongelooflijke betrokkenheid van onze medewerkers.


ICARE 

We worden gedreven door waarden. Alles wat we doen, gaat uit van onze gedeelde principes, bekend als ICARE.  ICARE beschrijft hoe we omgaan met elkaar, onze klanten en iedereen met wie we in contact komen. De afzonderlijke waarden staan voor: 

Integriteit: we willen onze (grote en kleine) beslissingen nemen op basis van ethische criteria.
De klant staat op de eerste plaats: alles wat we doen, draait om onze klanten en wij zijn succesvol als onze klanten dat ook zijn.

Verantwoordelijkheid: we engageren ons persoonlijk t.o.v. onze klanten, leveranciers en collega's en komen onze beloften ook na.

Respect: we behandelen elkaar, onze klanten en onze leveranciers met waardigheid, met waardering en een open geest.

Uitmuntendheid: we overtreffen de verwachtingen van onze klanten en collega's.
 

VO bij McKesson Europe

Verbonden door onze kern van verantwoordelijkheid, maar autonoom in onze concrete acties.

Verantwoord handelen brengt mensen samen en verbindt McKesson in alle landen. Binnen het actiegebied houden we rekening met de specifieke, nationale behoeften. Lloydspharma kijkt naar wat goed werkt en waar we het nog beter kunnen doen.