Op deze pagina

We werken aan een groenere wereld!

Lloydspharma - We werken aan een groenere wereld - Nous oeuvrons pour un monde plus vert
Op deze pagina

CO2-reductiedoelstelling

McKesson Europe heeft een belangrijke stap gezet in de richting van klimaatbescherming en heeft zichzelf een ambitieuze CO2-reductiedoelstelling gesteld. Wij willen koolstofneutraal zijn tegen 2030 ! Samen willen we bijdragen tot een gezondere toekomst voor ons bedrijf, onze patiënten en onze planeet. Maar eerst is het belangrijk om te begrijpen dat we een doelstelling willen bereiken van nul kooldioxide-emissies (CO2). Dat is namelijk wat ‘koolstofneutraal gaan’ echt betekent. Onze CO2-uitstoot op Europees niveau voor het boekjaar 19 bedroeg meer dan 100.000 ton, wat overeenkomt met de CO2-uitstoot van ongeveer 12.300 gemiddelde Europeanen per jaar.

Een ambitieus doel

Als leider in de farmaceutische distributie en de retailapotheek kunnen we onze impact op het milieu niet ontkennen, of het nu is door onze koolstofuitstoot (60%), die voortkomt uit de duizenden leveringen die we elke dag doen, of door ons elektriciteitsverbruik (30%). Door deze emissies te verminderen zullen we dus een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de klimaatverandering, één van de grootste uitdagingen waar we in de 21ste eeuw voor staan. McKesson Europe heeft zijn leidende positie in de gezondheidszorg al veiliggesteld en dat willen we nu ook doen op het gebied van duurzaamheid.

De projecten die we hebben gedaan

Op Europees niveau heeft de groep besloten te beginnen met 5 zeer krachtige maatregelen:

  • We schakelen over naar groene energie
  • Wij vermijden verplaatsingen per vliegtuig en maken gebruik van koostofarme alternatieven zoals treinen en videoconferenties
  • Wij trainen onze chauffeurs in het ecologisch rijden
  • Wij verbeteren ons energiebeheer
  • Met Green Six Sigma stimuleren we onze managers om meer duurzaamheidsprojecten uit te voeren

In België volgen we uiteraard dezelfde acties, met daarbovenop ook lokale verbeteringen, waarover we samen met onze verschillende teams zullen beslissen. Wij alleen kunnen de klimaatverandering niet tegenhouden, maar ieder van ons kan wel als individu een sleutelrol spelen in een duurzamere toekomst.

Er komen nog meer initiatieven

Onze Green Six Sigma-initiatieven zullen ook in het nieuwe boekjaar worden voortgezet. In het komende jaar richten wij ons in het bijzonder op de vermindering of het mogelijke hergebruik van verpakkingen, plastic en papier. Maar ook zullen wij werken aan de verdere digitalisering van bepaalde administratieve taken binnen de depots, zullen wij alles in het werk stellen om het voorraad- en schadebeheer te verbeteren en zullen wij onze chauffeurs opleiden in eco-driving. Wij zullen ook doorgaan met de installatie van groenere energie, zoals de installatie van LED- verlichting-retrofit of de installatie van zonnepanelen.

Ga met ons mee op weg naar een beter klimaat!
We kunnen de klimaatverandering niet in ons eentje een halt toeroepen.

Bekijk of download de brochure.