Product beschrijving

Unieke formule met antimicrobiële werking: geschikt voor de dagelijkse handhygiëne.

 • Naam

  Alcoderm Gel 600ml Nf
 • Productcode

  2493823
 • Indicatie(s)

 • Gebruiksaanwijzing

  Te gebruiken na het wassen en drogen van de handen of bij routinematige decontaminatie van de handen. Voor een optimaal resultaat, de handen en polsen met een kleine hoeveelheid Alcoderm (3 à 4 ml) goed in-wrijven gedurende minimum 30 sec. en even laten drogen. Let vooral op plaatsen tussen de vingers en rond de nagels. Niet afspoelen.

  Duur van de procedure: 20-30 sec.

  GEVAAR: Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  VOORZORGSMAATREGELEN: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Buiten het bereik van kinderen houden. De verpakking goed afsluiten en bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C). Uitwendig gebruik.

 • Contre-indications

 • Product informatie

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

 • Samenstelling

  Werkzame stoffen: Ethanol(64-17-5) 75%, Isopropylalcohol/Alcool isopropylique(67-63-0) 10%, Glycerin.

 • Extra info

  • Sterk ontsmettende oplossing voor de handen
  • 75% ethanol / 10% isopropanol
  • Onmiddellijke werking, zeer doeltreffend tegen bacteriën en virussen
  • Zeer goede huidtolerantie, pH neutraal
  • Glycerine
  • Zonder parfum, zonder kleurstoffen