Productbeschrijving

Mepitel One is een efficiënte wondcontactlaag die pijn en trauma minimaliseert tijdens verbandwissel

 • Naam

  Mepitel One Ster 7,5cmx10,0cm 10 289300
 • Productcode

  2678415
 • Indicatie(s)

  Toepassingen :

  • Mepitel One is geschikt voor onder andere pijnlijke wonden : skin tears, schaafwonden, handchirurgie, tweedegraadsbrandwonden, traumatische wonden, blaarvorming, huidenten, bestraalde huid, been- en voetulcera.

  • Mepitel One kan ook gebruikt worden als beschermlaag op niet-vochtafgevende wonden en op een fragiele huid.

 • Gebruiksaanwijzing

  Gebruiksaanwijziging :

  • Reinig de wond, verwijder het schutblad van Mepitel One
  • Breng Mepitel One op de wond aan
  • Breng indien nodig bovenop Mepitel One een secundair verband aan

  Mepitel One kan tot 7 dagen ter plaatse blijven, afhankelijk van de wondconditie, waardoor de wondgenezing ongestuurd kan verlopen en nieuw weefsel niet belast wordt.

 • Contra-indicaties

  Voorzorgsmaatregelen :

  • de wond moet regelmatig gecontroleerd worden op infecties. Bij klinische tekenen van infectie dient men adequate behandeling in te stellen.
  • niet gebruiken bij Epidermolysis Bullosa patiënten omwille van de sterkere huidadhesie.
  • Mepitel One gebruikt bij brandwonden behandeld met huidtransplantaten : vermijd onnodige druk op het verband. Indien Mepitel One wordt toegepast bij brandwonden afgedekt met huidtransplantaten of bij huiddefecten na laserbehandeling, kunnen er bij foutief gebruik afdrukken van het product op de huid ontstaan.
  • Mepitel One used na gezichst'resurfacing' : vermijd druk uit te oefenen bij het oplichten van het verband en herpositioneer het verband minstens om de 2 dagen.
  • bij bloedende wonden of wonden met visceus exsudaat, Mepitel One afdekken met een vochtig absorberend verband.
  • bij fixatie van huidtransplantaten, het verband minimaal 5 dagen ter plaatse houden.
 • Product informatie

 • Wettelijke Tekst

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

 • Samenstelling

  Mepitel One bestaat uit :

  Safetec adhesielaag :

  minimaliseert pijn en trauma voor, bij en na verbandwissel

  kleeft niet in het vochtige wondbed, enkel aan de droge huid

  sluit zich goed aan rond de wondranden waardoor er minder kans op maceratie bestaat

  Polyurethaan net

  de mazenstructuur laat enerzijds toe dat exsudaat vrij doorgelaten wordt naar een secundair verband

  zeer transparant

 • Extra info

  • minimaliseert pijn en trauma bij verbandwisselingen
  • kan tot 7 dagen ter plaatse blijven waardoor een ongestoorde wondgenezing mogelijk is
  • maakt minder verbandwisselingen nodig
  • minimaliseert het risico op maceratie
  • behoudt zijn kwaliteit langer dan andere verbanden -laat geen residus na en droogt niet uit
  • transparant voor een eenvoudige wondinspectie tijdens het gebruik en tijdens het dragen
  • vormt zich zeer goed naar lichaamscontouren, wat het patiëntencomfort ten goede komt
  • blijft goed ter plaatse zitten
  • minder risico op huidirritaties en allergieën