Product beschrijving

GEBRUIKSAANWIJZING: Glet de alcohol op een kompres en wrljf vervolgens alle medische instrumenten af.

GEBRUIKSADVIEZEN: *Ontsmetten van scharen, thermometer,enz.

AANDACHT: Ontvlambare vloeistof en dampen. Veroorzaakt ernstige irritatie aan de ogen. Indien advies bij een arts gevraagd wordt, de houder of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Uit de buurt van warmte, warme oppervlakken, vonken, open vuur en enige andere ontstekingsbron houden. Niet roken.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig met water spoelen gedurende enkele minuten. Indien het slachtoffer contactlenzen draagt, deze verwijderen, indien zij eenvoudig te verwijderen zijn. Blijven spoelen. Indien de ogen geïrriteerd blijven: een arts raadplegen. De inhoud wegwerpen overeenkomstig de plaatselijke / regionale / nationale / internationale regelgeving. NIET INSLIKKEN. UITWENDIG GEBRUIK.

 • Naam

  Mercurochrome Alcohol 70% Lavendel 100ml

 • Productcode

  3343043

 • Indicatie(s)

 • Gebruiksaanwijzing

 • Contra-indicaties

 • Product informatie

 • Bijsluiter

 • Actieve ingrediënten

 • Samenstelling

  Zuivere alcohol, kamfer, kleurstof E102, gezuiverd water

 • Extra info